Vergelijk betrouwbare en vakkundige offertes van RI&E specialisten uit uw regio.

Ontvang gratis offertes en bespaar tijd!

Privacy Statement

RIEvergelijken.nl hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

RIEvergelijken.nl is gevestigd aan de Waddenring 297, te 2993 VD Barendrecht en is ingeschreven onder handelsregisternummer 71957251. RIEvergelijken.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt RIEvergelijken.nl persoonsgegevens?

RIEvergelijken.nl verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met RIEvergelijken.nl.
Bijvoorbeeld indien u:

 • een aanvraagformulier invult op aanvraag;
 • verzoekt om een offerte/aanbieding;
 • aangeeft een dienst te willen afnemen/ontvangen;
  een zakelijke relatie heeft met RIEvergelijken.nl;

Contact met RIEvergelijken.nl kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op www.rievergelijken.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen
 • van een offerte:
 • per e-mail;

 

Welke persoonsgegevens verzamelt RIEvergelijken.nl?

RIEvergelijken.nl verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij RIEvergelijken.nl bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,welke pagina’s u bezoekt op
  www.rievergelijken.nl.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt RIEvergelijken.nl persoonsgegevens?

RIEvergelijken.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om facturen te zenden, diploma’s/certificaten en identiteits-pasjes af te geven..
RIEvergelijken.nl verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van RIEvergelijken.nl. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat RIEvergelijken.nl haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ten slotte kan RIEvergelijken.nl persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.
Voor welke doeleinden verwerkt RIEvergelijken.nl persoonsgegevens?

 

RIEvergelijken.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen RIEvergelijken.nl en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert RIEvergelijken.nl beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken.
Bewaartermijnen

RIEvergelijken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nimmer aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer RIEvergelijken.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals RIEvergelijken.nl hen voorschrijft. RIEvergelijken.nl verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden.

RIEvergelijken.nl en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. RIEvergelijken.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Cookieverklaring

RIEvergelijken.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

RIEvergelijken.nl hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. RIEvergelijken.nl neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van RIEvergelijken.nl via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
RIEvergelijken.nl
t.a.v. Privacy Officer
Waddenring 297
2993 VD Barendrecht.

Of u kunt een e-mail richten aan info@rievergelijken.nl
RIEvergelijken.nl streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop RIEvergelijken.nl met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: info@rievergelijken.nl

Wijzigingen privacy statement

RIEvergelijken.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.